دفتر مرکزی:

  • اصفهان، خیابان امیرکبیر، خیابان صنعت2 ، پلاک 121

  • 031-33870746

  • info@shillerplast.ir

  • 09132001138

  • 09130001138

کارخانه:

  • اصفهان، کیلومتر 30 جاده اصفهان تهران، شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، خیابان اندیشمندان 18، پلاک 13

  • 031-33870746

  • info@company.com

  • 09132001138

  • 09130001138